§ 2. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  2.
Ustala się wzór zgłoszenia stanowiący załącznik do rozporządzenia.