Zezwolenie wojewodom na upoważnianie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.46.372

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 17 czerwca 1938 r.
o zezwoleniu wojewodom na upoważnianie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy.

Na podstawie art. 6 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 673) zarządzam co następuje:
Zezwalam wojewodom na upoważnienie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy, a zastrzeżonych wojewodom w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 673) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P Nr 26, poz. 229), art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 622), art. 75 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 245).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.