Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.773

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zezwolenia na zbycie lub zamianę nieruchomości, należących do masy likwidacyjnej Krajowego Urzędu Odbudowy w likwidacji we Lwowie.

Art.  1.

Na podstawie art. 6 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 44 poz. 267) zezwala się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu na zbycie lub zamianę nieruchomości majątku państwowego, należącego do masy likwidacyjnej Krajowego Urzędu Odbudowy w likwidacji we Lwowie.

Art.  2.

Kontrakty sprzedaży lub zamiany majątku państwowego, w art. 1 wymienionego, zawarte między Krajowym Urzędem Odbudowy w likwidacji we Lwowie imieniem Skarbu Państwa, a zatwierdzone przez Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego i Ministra Skarbu, stanowią na mocy niniejszej ustawy tytuł do przelewu prawa własności.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.