§ 2. - Zezwolenia na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.7.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1941 r.
§  2.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy w sprawie zezwoleń na zbywanie objektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego wydane na podstawie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa.