Art. 9. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 9. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  9.

Zezwolenia na publiczną działalność sportową wydaje:

1)
organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium powiatowej rady narodowej na obszarze powiatu.
2)
organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium wojewódzkiej rady narodowej - na obszar województwa lub obszar większy niż powiat,
3)
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki - na obszar większy niż województwo lub na obszar całego Państwa.