Art. 4. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 4. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  4.

Zakazana jest działalność określona w art. 1, jeżeli jest przeciwna prawu albo zagraża bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, a w szczególności:

1)
szkodliwa dla interesu państwowego lub społecznego,
2)
obrażająca uczucia narodowe,
3)
stanowiąca propagandę lub pochwalanie przestępstwa,
4)
mogąc przyczynić się do demoralizacji lub do obniżania poziomu obyczajów.