Art. 3. - [Rozliczenie "lokal za grunt"]   - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  10 [Rozliczenie "lokal za grunt"]

 Cena lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości zbywanej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości może podlegać rozliczeniu w cenie tej nieruchomości, zwanemu dalej "rozliczeniem "lokal za grunt" ". Rozliczenie "lokal za grunt" następuje na zasadach określonych w ustawie.

10 Art. 3 zmieniony przez art. 26 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.