Art. 10. - [Zapłata różnicy między ceną nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu a ceną lokali lub budynków przekazywanych na własność gminie lub powiatowi]   - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  10.  39 [Zapłata różnicy między ceną nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu a ceną lokali lub budynków przekazywanych na własność gminie lub powiatowi]

 Różnica między ceną nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu a ceną lokali lub budynków, które inwestor zobowiązał się w umowie przekazać na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", podlega zapłacie pieniężnej.

39 Art. 10 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.