Przepis końcowy - Rozdział 5 - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. - Dz.U.2020.1916 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepis końcowy - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1916

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.