Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej - Rozdział 4 - Zbiory danych przestrzennych... - Dz.U.2020.1916 - OpenLEX

Rozdział 4 - Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1916

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r.

Rozdział  4

Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej

§  8. 
Zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.