Udostępnianie zbioru danych przestrzennych - Rozdział 3 - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie... - Dz.U.2020.1916 - OpenLEX

Rozdział 3 - Udostępnianie zbioru danych przestrzennych - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1916

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r.

Rozdział  3

Udostępnianie zbioru danych przestrzennych

§  7. 
Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej:
1)
w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz
2)
dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.