[Obowiązek zainstalowania wodomierzy i zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków] - Art. 33. - Zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Obowiązek zainstalowania wodomierzy i zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  33.  [Obowiązek zainstalowania wodomierzy i zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków]
1. 
W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zainstalować u odbiorców usług brakujące wodomierze główne.
2. 
W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia z dotychczasowymi odbiorcami usług umów, o których mowa w art. 6.