Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2020 r.
Art.  24.  [Uchwała rady gminy w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług]
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
5a.  (uchylony).
5b.  (uchylony).
6.  Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
7.  (uchylony).
8.  (uchylony).
9.  (uchylony).
9a.  (uchylony).
9b.  (uchylony).
9c.  (uchylony).
10.  (uchylony).
11.  (uchylony).
12.  (uchylony).
13.  (uchylony).