[Uchwała rady gminy w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług] - Art. 24. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Uchwała rady gminy w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  24.  [Uchwała rady gminy w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
5a. 
(uchylony).
5b. 
(uchylony).
6. 
Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
9a. 
(uchylony).
9b. 
(uchylony).
9c. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).
12. 
(uchylony).
13. 
(uchylony).