[Lekarz jako funkcjonariusz publiczny] - Art. 44. - Zawody lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2022.1731 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Lekarz jako funkcjonariusz publiczny] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 30 grudnia 2022 r.
Art.  44.  [Lekarz jako funkcjonariusz publiczny]

Lekarzowi, który:

1)
wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, o którym mowa w art. 30,
2)
wykonuje zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie

- przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.