Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.514 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  30.  378 [Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej]

 Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

378 Art. 30 zmieniony przez art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.