§ 2. - Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.128.592

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1994 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.