Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.34.198

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE.
z dnia 17 kwietnia 1920 r.

Na dzień 1 maja r. b. od g. 8 rano do g. 8 wieczór zawieszam działanie ograniczeń w przedmiocie urządzania pochodów i zebrań, przewidzianych w punkcie e) art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa Dz. Praw № 61 poz. 364), zarządzone rozporządzeniami memi z dnia 2 lutego r. b. Dz. Ustaw r. 1920 № 11, poz. 64 i 65), z dnia 10 marca (Dz. Ustaw № 21, poz. 121), z dn. 12 marca (Dz. Ustaw № 22, poz. 124), z dn. 13 marca (Dz. Ustaw № 23, poz. 141).
Wszelkie czyny, zagrażające życiu i mieniu obywateli, jak również próby zakłócenia porządku publicznego będą ścigane z całą surowością.

Sprostowania.

Do ustawy z dn. 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (Dz. Ust. R. P. № 30, poz. 175).

W № 30 Dz. Ust. z r. 1920 na stronicy 473 ostatni podpis pod ustawą wydrukowano: "Minister b. Dzielnicy Pruskiej: Bohdan Chełmski" winno być "Minister b. Dzielnicy Pruskiej: w z. Bohdan Chełmicki".

Do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wykonania ustawy z dn. 16 marca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 31, poz. 185).

W № 31 Dz. Ustaw z dn. 12 kwietnia 1920 r. na stronicy 487, w artykule 4-ym, w wierszu 1-ym zamiast "art. 21 6" winno być "art. 2 I. 6" i na tejże stronicy w artykule 5-ym. w wierszu 1-ym zamiast "w art. 21, 6, 8 i 9" winno być "w art. 2 I. 6. 8 i 9".

Do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w b. zaborze austrjackim (Dz. Ust. R. P. № 32, poz. 190).

W Nr 32 Dz. Ust z dn. 15 kwietnia 1920 r. na stronicy 498. w 1-ym wierszu od góry zamiast "dla powiatu kredytów" winno być "dla powiatów kredytu".

W № 3 Dz. Ust. z r. 1920 rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utrzymania na czas dalszy sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego oznaczone pozycją 17 i w № 4 Dz. Ust. z r. 1920 ustawa z dn. 8 stycznia 1920 r. o zniesieniu książki robotniczej również oznaczona pozycją 17. Pozycją 17 zostaje oznaczona wymieniona wyżej ustawa z dn. 8 stycznia 1920 r." rozporządzenie zaś w № 3 Dz. Ust. zostaje oznaczone pozycją 17a.

W numeracji stron między № 6 i № 7 Dz. Ust. opuszczone zostały stronice 79 i 80.