Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 23 stycznia 1920 r.
o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie.

Art.  1.

Działalność sądów przysięgłych zawiesza się na obszarze okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie odnośnie do wszystkich czynów karygodnych, podlegających ich orzecznictwu do końca października 1920 r.

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.