Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.36.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Na podstawie § 1 obowiązującej w b. zaborze austrjackim ustawy dn. 23 maja 1873, dz. u. p. № 120, Rada Ministrów po wysłuchaniu zdania Sądu Najwyższego zawiesza działalność sądów przysięgłych na całym obszarze okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie odnośnie do wszystkich czynów karygodnych, podlegających ich orzecznictwu, na czas do końca roku 1919.
Warszawa, dnia 15 kwietnia 1919 r.