Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.48.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w okręgach sądów okręgowych w Rzeszowie i Tarnowie.

Na podstawie § 1 obowiązującej w b. zaborze austrjackim ustawy z dnia 23-go maja 1873 r. dz. u. p. № 120 Rada Ministrów - po wysłuchaniu zdania Sądu Najwyższego - zawiesza działalność sądów przysięgłych odnośnie do wszystkich czynów karygodnych, podlegających ich orzecznictwu, w okręgach sądów okręgowych w Rzeszowie i Tarnowie na czas do końca roku 1919.
Warszawa, dnia 13 czerwca 1919 r.