Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.673

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 8 października 1920 r.
w przedmiocie zawieszenia cła od żelaza i stali pochodzącego z terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku.

Do listy przedmiotów wymienionych w art. 1 rozporządzenia z 5 lipca 1920 r. (Dzien. Ustaw № 66 poz. 441) w myśl art. III tegoż rozporządzenia włącza się pochodzące z terenów poddanych plebiscytowi na Górnym Śląsku żelazo i stal w lupach, blokach, dulach, milbars; żelazo i stal sztabowe, szynowe, taśmowe, profilowe, kształtowniki drobno wymiarowe (szerokości lub średnicy powyżej 6 1/4 mm. blacha, płyty, szyny, poz. taryfy 140 p. 1 - 4.
Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 10-go października 1920 r.