Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.105.698

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 6 listopada 1920 r.
w przedmiocie zawieszenia cła od surowca żelaza.

Do listy przedmiotów, wymienionych w art. 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1920 roku (Dz. Ustaw № 66 z 1920 r. poz. 441), włącza się na podstawie art. 3 tegoż rozporządzenia:
surowiec żelaza w gęsiach - poz. 139 p. 1 taryfy celnej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie od dnia 10 listopada 1920 r.