§ 8. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  8.
Zawarcie związku małżeńskiego przez oficera lub szeregowego bez zezwolenia, pociąga za sobą w stosunku do winnego odpowiedzialność dyscyplinarną.