§ 7. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  7.
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego jest ważne w ciągu roku od dnia wystawienia. Zezwolenie to nie przesądza kwestji, czy do zawarcia małżeństwa nie zachodzą ustawowe lub religijne przeszkody.