§ 6. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  6.
Decyzja w sprawie zawarcia związku małżeńskiego winna być zakomunikowana proszącemu w przeciągu 6 tygodni po złożeniu przezeń prośby na ręce bezpośredniego przełożonego. W razie przekroczenia tego terminu, zezwolenie należy uważać za udzielone, przyczem należy wydać proszącemu dowód zezwolenia.