§ 5. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  5.
Komendant Straży Granicznej może odstąpić w wypadkach wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie, od warunków wymienionych w § 3 ust. A. pkt. 1 i w § 3 ust. B. pkt. 1, 2 i 4. Odmowa zezwolenia w takim wypadku może nastąpić bez podania powodów.