§ 2. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  2.
Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego udziela:
a)
Komendant Straży Granicznej wszystkim oficerom Straży Granicznej oraz szeregowym, podległym bezpośrednio Komendzie;
b)
Kierownik Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej szeregowym, podległym Inspektoratowi Okręgowemu w granicach ustalanych przez Komendanta Straży Granicznej do dnia 1 kwietnia każdego roku.