§ 1. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  1.
Na zawarcie związku małżeńskiego oficer i szeregowy Straży Granicznej winien uzyskać zezwolenie władzy przełożonej stosownie do niniejszych przepisów.