Zatwierdzenie zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1966 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się zmiany statutu Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" wprowadzone uchwałą IV Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 13 listopada 1965 r.
Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzyża ustali i ogłosi Prezes Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.