Zatwierdzenie układu z dnia 29 kwietnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.18.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1938 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 1938 r.
w sprawie zatwierdzenia układu z dnia 29 kwietnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym.

Zatwierdza się układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym, podpisany w Warszawie dnia 29 kwietnia 1937 r. wraz z protokołem końcowym.

Wykonanie ustawy niniejszej i postanowień układu wraz z protokołem końcowym porucza się Ministrowi Opieki Społecznej wraz z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.