§ 3. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.
§  3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.