§ 2. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.
§  2.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 nie odpowiadających tym normom.