§ 5. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.