§ 3. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  3.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
produkować służących do centralnego ogrzewania żeliwnych rur żebrowych i części łączących żeliwne rury żebrowe nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 1 i 2;
2)
produkować rusztów piecowo-kuchennych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 3;
3)
produkować rusztowin kotłowych pracujących w temperaturze nominalnej do 600°C z gatunku żeliwa nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 4;
4)
produkować kluczy trzpieniowych fajkowych sześciokątnych innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 5;
5)
produkować kurków do armatury przemysłowej przelotowych dławikowych z kielichami gwintowanymi żeliwnych i brązowych na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2 nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 6 i 7.