§ 2. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  2.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/M-01502Silniki spalinowe tłokowe.

Nazwy i określenia.

19 listopada 1954 r.
254/M-35600Tłokowe silniki parowe.

Nazwy i określenia.

11 grudnia 1954 r.