§ 1. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  1.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/F-94033Pomoce biurowe.

Taśmy do maszyn do pisania.

1 czerwca 1955 r.
255/P-92403Taśma papierowa do sklejania oklein.1 czerwca 1955 r.
355/P-94004Pomoce biurowe.

Blok do stenografii.

1 czerwca 1955 r.