§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. - Dz.U.1955.28.167 - OpenLEX

§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.28.167

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.