§ 3. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. - Dz.U.1955.28.167 - OpenLEX

§ 3. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.28.167

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.