Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 grudnia 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1H-81741Brąz. Gąski.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1952 r.

ze zmianą z dnia

28 października 1954 r.

2H-82120Miedź.

Klasyfikacja.

31 grudnia 1952 r.

ze zmianą z dnia

28 października 1954 r.

3H-87112Łożyskowy stop ołowiowo-wapniowo-sodowy.31 grudnia 1952 r.

ze zmianą z dnia

28 października 1954 r.

4H-92602Stal węglowa walcowana.

Walcówka okrągła do wyrobu drutu patentowanego.

Wymiary.

30 grudnia 1952 r.

ze zmianą z dnia

28 października 1954 r.

553/H-92901Taśmy cynkowe.28 czerwca 1953 r.

ze zmianą z dnia

28 października 1954 r.

6H-93208Stal ciągniona.

Pręty okrągłe.

Wymiary.

29 grudnia 1952 r.

ze zmianami ustalonymi dnia 29 maja 1954 r. i dnia 28 października 1954 r.

7H-93209Stal ciągniona.

Pręty kwadratowe.

Wymiary.

29 grudnia 1952 r.

ze zmianami ustalonymi dnia 29 maja 1954 r. i dnia 13 listopada 1954 r.

8H-93210Stal ciągniona.

Pręty sześciokątne.

Wymiary.

29 grudnia 1952 r ze zmianami ustalonymi dnia 29 maja 1954 r. i dnia 13 listopada 1954 r.
9H-93212Stal ciągniona.

Pręty okrągłe dokładnie ciągnione.

Wymiary.

24 grudnia 1952 r. ze zmianami ustalonymi dnia 29 maja 1954 r. i dnia 28 października 1954 r.
10H-93213Stal ciągniona.

Pręty okrągłe ciągnione, szlifowane oraz ciągnione szlifowane i polerowane.

Wymiary.

24 grudnia 1952 r. ze zmianami ustalonymi dnia 29 maja 1954 r. i dnia 28 października 1954 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa przy badaniach rozjemczych następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1H-04413Technologiczna próba zginania po ogrzaniu i ochłodzeniu

(Próba niehartowności).

31 grudnia 1952 r.
2H-04611Badania metalicznych powłok ochronnych.

Powłoki miedziowe i niklowe, chromowe i wielowarstwowe.

Oznaczanie nieszczelności.

22 grudnia 1952 r.
3H-04615Badania metalicznych powłok ochronnych.

Powłoki miedziowe i niklowe.

Oznaczanie grubości.

22 grudnia 1952 r.
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN/H-04402 "Próba hartowności stali metodą hartowania od czoła", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 16 grudnia 1952 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1)
produkować metali i wyrobów metalowych objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 3 i 5 o własnościach innych, niż przewidują te normy;
2)
produkować wyrobów ze stali węglowej walcowanej i stali ciągnionej objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 4, 6 - 10 o wymiarach innych, niż określone tymi normami;
3)
stosować innych metod badań rozjemczych, niż przewidziane normami wymienionymi w § 2 lp. 1 - 3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządzeń wykonywanych według licencji zagranicznych;
2)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
3)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1955 r.