Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.36.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lipca 1956 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2:
w zakresie produkcji:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
156/B-06591Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne.

Betonowe bloki płaskie i płyty okładzinowe.

18 lipca 1956 r.
256/B-13072Szkło budowlane.

Płytki podokiennikowe.

18 lipca 1956 r.
356/C-04451Tłoczywa termoutwardzalne.

Kształtki próbne.

Wytyczne wykonania przez prasowanie.

27 czerwca 1956 r.
456/C-84036Produkty nieorganiczne.

Chlor ciekły.

27 czerwca 1956 r.
556/C-89055Tworzywa warstwowe.

Kształtki próbne.

Wytyczne wykonania.

27 czerwca 1956 r.
656/C-96074Przetwory naftowe.

Oleje maszynowe natłuszczane.

27 czerwca 1956 r.
756/D-54211Piły do drewna jednochwytowe.

Warunki techniczne.

12 lipca 1956 r.
856/D-54212Piły do drewna dwuchwytowe poprzeczne.

Warunki techniczne.

12 lipca 1956 r.
956/D-54215Piły do drewna poprzeczne dwuchwytowe wąskie.12 lipca 1956 r.
1056/D-94003Bukowe półfabrykaty tarte do wyrobu mebli giętych.27 czerwca 1956 r.
1156/F-78800Meble szkolne drewniane.

Warunki techniczne.

27 czerwca 1956 r.
1256/G-79020Opakowania leków.

Butelki i słoje.

Warunki techniczne.

27 czerwca 1956 r.
1356/H-81761Aluminium.

Gąski.

3 lipca 1956 r.
1456/H-92905Blachy cynkowe graficzne. 3 lipca 1956 r.
1556/M-64080Młotki ślusarskie zwykłe.12 lipca 1956 r.
1656/M-64091Młotki kowalskie - podłużniaki.12 lipca 1956 r.
1756/M-82267Nakrętki napinające sześciokątne.12 lipca 1956 r.
1856/P-95001Wytwory papiernicze.

Papier drukowy zwykły.

27 czerwca 1956 r.
w zakresie wykonawstwa robót:
1956/B-06592Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne.

Żelbetowe studnie kablowe.

Typy i wymiary.

18 lipca 1956 r.
w zakresie wykonawstwa robót oraz w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:
2056/B-06593Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne.

Linie zestawu bloków.

Wytyczne wykonania i odbiór techniczny.

18 lipca 1956 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
2156/H-82160Aluminium.

Klasyfikacja.

3 lipca 1956 r.
w zakresie metod badań:
2256/A-79528Spirytus.

Metody badań.

27 czerwca 1956 r.
w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:
2356/A-75042Produkty owocowe i warzywne.

Oznaczanie ekstraktu.

27 czerwca 1956 r.
2456/A-79527Spirytus.

Pobieranie próbek.

27 czerwca 1956 r.
2556/M-55659Obrabiarki do metali. Tokarki wielonożowe.

Sprawdzanie dokładności.

3 lipca 1956 r.
2. Normy wymienione w ust. 1 lp. 1, 19 i 20 są do dnia 31 grudnia 1958 r. normami państwowymi (PN) zalecanymi.
§  2. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
156/D-77010Sprzęt gospodarstwa domowego. Tłuczki drewniane do ziemniaków.20 lipca 1956 r.
256/E-04404Materiały elektroizolacyjne stałe.

Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe.

20 lipca 1956 r.
356/H-01101Stal.

Oznaczenia postaci i stanów kwalifikacyjnych obróbki cieplnej.

3 lipca 1956 r.
456/M-66141Tłoczniki. Płyty nie tnące - półwyroby.12 lipca 1956 r.
556/M-66142Tłoczniki. Płyty okrągłe - półwyroby.12 lipca 1956 r.
656/M-66143Tłoczniki.

Płyty tnące - półwyroby.

12 lipca 1956 r.
756/M-66151Tłoczniki.

Głowice prostokątne do wykrojników - półwyroby.

12 lipca 1956 r.
856/M-66152Tłoczniki. Głowice okrągłe do wykrojników - półwyroby.12 lipca 1956 r.
956/M-66164Tłoczniki.

Korpusy prostokątne ze wzdłużnym układem prowadnic.

12 lipca 1956 r.
1056/M-66165Tłoczniki.

Korpusy prostokątne z bocznym układem prowadnic.

12 lipca 1956 r.
1156/M-66167Tłoczniki.

Korpusy prostokątne wzmocnione z układem prowadnic do przekątnej.

12 lipca 1956 r.
1256/N-02201Oznaczenia podstawowych wielkości w niwelacji.20 lipca 1956 r.
13 N-06001Znaki korektorskie.

Oznaczanie błędów drukarskich.

26 września 1952 r.
1456/P-04791Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy plecione.

Wyznaczanie liczby przeplotów na 10 cm.

3 lipca 1956 r.
1556/P-04792Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy plecione.

Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie.

3 lipca 1956 r.
1656/P-04797Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy plecione.

Wyznaczanie ciężaru.

3 lipca 1956 r.
1756/R-66146Rośliny przemysłowe oleiste.

Pobieranie próbek i przygotowanie próbki średniej.

3 lipca 1956 r.
1856/R-66147Rośliny przemysłowe oleiste.

Oznaczanie jakości nasion roślin oleistych.

3 lipca 1956 r.
1956/Z-78026Meble szpitalne.

Kozetka do badań.

20 lipca 1956 r.
§  3.
1. Tracą moc następujące normy:
1) PN/C-04451 "Tłoczywa termoutwardzalne. Kształtki próbne. Wytyczne wykonania przez prasowanie",
2) PN/M-64080 "Młotki ślusarskie zwykłe",
3) PN/M-64091 "Młotki kowalskie. Podłużniaki",
4) PN/Z-78026 "Meble szpitalne. Kozetka do badań".
2. Skreśla się:
1) w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136) - lp. 30, 31 i 54,
2) w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107) - lp. 20

oraz treść odpowiednich kolumn.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r., z tym że normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 3 - 9, 15 - 17 i 25 obowiązują od dnia 1 lipca 1957 r.