Zatwierdzenie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1924 r.
w przedmiocie zatwierdzenia niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 73, poz. 511) zarządza się co następuje:
Zatwierdza się uchwalone na Sejmiku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w dniu 6 grudnia 1923 r. zmiany statutowe a mianowicie:
1)
III. dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519) i do II dodatku z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 38, poz. 254) następującej treści:

§ 7. liczba 2 II. dodatku do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 30 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 645) uzupełnia się jak następuje:

"Na czas od dnia 1 stycznia 1924 r. zawiesza się aż do odwołania wszelkie dobrowolne wypowiedzenia i spłaty pożyczek Ziemstwa ze strony dłużnika".

2)
II. dodatek do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519) i do I. dodatku z dnia 30 lipca 1923 roku (Dz. U. R. P. № 83, poz. 645) następującej treści:

§ 11 zmienia się o tyle, że Rada Nadzorcza Banku ma się składać z 20 osób, zamiast (jak dotąd) z 15 osób.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 6 grudnia 1923 roku.