Art. 6. - Zatwierdzanie projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.
Art.  6. 5

Kto wbrew przepisom niniejszego dekretu wznosi w miejscu publicznem pomnik, posąg lub figurę, wmurowuje lub zawiesza tablicę pamiątkową, albo dokonywa większych napraw lub przebudowy, podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny do 3.000 zł. Do orzekania o przestępstwach, przewidzianych w niniejszym dekrecie, powołane są władze administracyjne

5 Art. 6 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.