Art. 4. - Zatwierdzanie projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.
Art.  4. 3

Pomniki, figury i posągi, wzniesione wbrew przepisom niniejszym, lub wmurowane albo zawieszone wbrew tym przepisom tablice pamiątkowe mogą być usunięte zarządzeniem powiatowej władzy administracji ogólnej.

3 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez art. 65 pkt 3 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 stycznia 1935 r.