Art. 3. - Zatwierdzanie projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.
Art.  3.

Większe naprawy i przebudowy pomników, posągów, figur i tablic pamiątkowych ulegają przepisom artykułów powyższych.