Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.

DEKRET
o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.

Art.  1.

Statuty spółek akcyjnych zatwierdzają i zmieniają łącznie Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w porozumieniu z właściwymi, ze wzglądu na przedmiot spółki, Ministrami.

Art.  2.

Podanie o zatwierdzenie i zmianę statutów spółek akcyjnych winny być składane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, prócz statutów spółek akcyjnych kredytowych i asekuracyjnych, które winny być składane do Ministerstwa Skarbu.

Art.  3.

Statuty spółek akcyjnych oraz wszelkie ich zmiany będą ogłaszane w Dzienniku Praw na koszt petentów.

Art.  4.

Ogłoszenia nakazane statutami spółek winny być drukowane w gazecie rządowej oraz w jednej z miejscowych gazet według wyboru walnych zgromadzeń.

Art.  5.

Postanowienia powyższe nie mają zastosowania w prowincjach, w których obowiązują przepisy ustawowe o powstawaniu spółek akcyjnych w drodze rejestracji sądowej bez uprzedniego zezwolenia rządu.

Dan w Warszawie, dnia 24 grudnia 1918 r.