[Informacja Rady Ministrów o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej] - Art. 18c. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 18c. - [Informacja Rady Ministrów o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  18c.  [Informacja Rady Ministrów o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej]

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach trzyletnich, najpóźniej do dnia 30 września, informacje o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej.