[Motywacyjna premia integracyjna] - Art. 15a. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Motywacyjna premia integracyjna] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  15a.  [Motywacyjna premia integracyjna]
1. 
W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w art. 15 ust. 3, kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi motywacyjną premię integracyjną, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.
2. 
Motywacyjna premia integracyjna nie może przekroczyć 100% wysokości świadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4.