§ 6. - Zastosowanie złotego do obliczenia wkładek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i przerachowanie na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1925 r.
§  6.
Wymienione w § 1289 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r. tygodniowe kwoty wzrost renty inwalidzkiej wynoszą:
w klasieI-4grosze
"II-7"
"III-10"
"IV-12"
"V-14"