§ 4. - Zastosowanie złotego do obliczenia wkładek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i przerachowanie na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1925 r.
§  4. 2
Dodatek państwa do świadczeń przewidziany w § 1285 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy niem. wynosi:

dla każdej renty inwalidzkiej, starczej i wdowiej 50 zł.

dla każdej renty sierocej 25 "

dla odpraw wdowich 50 "

dla odpraw sierocych 15 "

2 § 4 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.