§ 10. - Zastosowanie złotego do obliczenia wkładek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i przerachowanie na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1925 r.
§  10. 4
Wysokość rent tych osób, które nabyły uprawnienia przed 1 maja 1924 r. zostanie przeliczona w ten sposób, iż wynosić one będą tyle złotych, ile pełnych marek wynosiła całkowita renta według postanowień Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r.
4 § 10 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.